Home ຂ່າວພາຍໃນ ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນຕາ

ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນຕາ

1 second read
0
0
116
ບໍ່ພາດທຸກຂ່າວສານ ອ່ານຂ່າວກ່ອນໝູ່ ດ້ວຍການເພີ່ມເພື່ອນທາງລາຍ, ກົດລີ້ງ=>https://lin.ee/cfIkhfj
ຫຼືເພີ່ມເພື່ອນດ້ວຍລາຍໄອດີ @laonews
***ອັບເດດຂ່າວໃໝ່ ທີ່ທາມລາຍTimeline***
ບໍ່ພາດທຸກຂ່າວສານ ເພີ່ມເພື່ອນ
----------------
Loading...

ໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້, ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນກັບເງິນຕາຕາງປະເທດ ໄດມີການເໜັງຕີງ ສົງຜົນກະທົບບາງດານຕໍ ການດາເນີນທລະກິດ, ອັນໄດເຮັດໃຫພໍຄາ-ຊາວຂາຍຈານວນໜຶ່ງ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄຳຄິເຫັນທີ່ຫລາກຫລາຍເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ຕໍບັນຫາດັງກາວ ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດ ແລະ ຄວາມເປນຈິງຂອງບັນຫາດັງກ່າວ. ໃນປີ 2019, ສະພາບຕະຫລາດເງີນຕາຢູ່ສາກົນ ເຫັນວ່າມີກັານຜັນຜວນຫລາຍສົມຄວນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄ່າເງີນໂດລາ (ສະຫະລັດ) ແລະ ເງີນບາດ. ໂດຍລວມແລ້ວໃນໄລຍະ 8 ເດືອນຂອງປ 2019, ຄາເງິນໂດລາ (ສະຫະລັດ ) ແຂງຄ່າ 1,5% ທຽບກັບເອີໂຣ ແລະ ເງີນບາດແຂງຄ່າຂຶ້ນ 3,50% ທຽບກັບເງີນໂດລາ

ຈາກສະພາບການແຂງຄ່າຂອງເງີນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງີນບາດຢຸ່ໃນຕະຫລາດສາກົນຄືດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ຄ່າເງີນກີບທຽບກັບເງີນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງີນບາດອ່ານຄ່າລົງຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເພີ່ງພາການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ມາເປັນເວລາດົນ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກລວມທັງສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບ ເພື່ອນການລົງທຶນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດ ເຮົາຍັງມີລັກສະນະຂາດດຸນ ການຄ້າກັບຄ່າງປະເທດຍ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດມີຄວາມຕ້ອງການເງີນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອຊ່ຳລະຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນແຕ່ລະປີສູງກວ່າຄວາມສາມາດຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບເສດຖະກິດເຮົາ (ສາລັບປດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍອັດຕາແລກປຽນແມນຈະນາສະເໜີສະບັບຕໍໄປ )

ຈາກບັນຫາການອອນຄາຂອງເງິນກີບດັ່ງທີ່ກ່ວາມາ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຊີວິດເປັນຢຸ່ຂອງປະຊາຊົນເຮົາໂດຍລວມ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບແຮງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ມີຄວາມ ພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງີນຕາເພື່ອຄວບຄູມປະລິມານເງີນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ້ຢຸ່ໃນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອຫຼຸດຜອນຄວາມຕອງການເງິນຕາຕາງປະເທດຂອງສັງຄົມ, ໃນຂະທີ່ແຫລ່ງລາຍຮັບເປັນເງີນຕາຕ່າງປະເທດຂອງເຮົາຍັງບໍ່ຫລາຍ ຍ້ອນສະພາບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຍ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ, ມັນແມ່ນຄວາມຈຳເປັນຢ່າງພາວະວິໄສພວກເຮົາຕ້ອງມີການປະຢັດໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງີນຕາຕ່າງປະເທດໃນສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນີ້, ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແຫນງເສດຖະກິດທີ່ເປັນທ່ານແຮງດ້ານການສົ່ງອອກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດລວມທັງປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳໃນການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຈຳກັດການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຟຸ້ມເຟືອຍ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາປະເທດເຮົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຖ້າເຮັດໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີແຫລ່ງເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເຮົາ ແລະ ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນກີບທຽບກັບເງີນຕ່າງປະເທດຫມັ້ນທ່ຽງ

ຂໍຂອບໃຈ/ທີ່ມາຂ່າວ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ສາທາຢືນຢັນ ລາວກວດຜ່ານ 43 ກໍລະນີສົງໄສ ແຕ່ຍັງບໍ່ພົບເຊື້ອ ໂຄວິດ -19

ທ່ານຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖະແຫລງໃນວັນທີ 25 ກ…