ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວພາຍໃນ ເລັ່ງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ

ເລັ່ງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ

1 ຄົນ ກຳລັງອ່ານຢູ່
0
0
134
Loading...

ທ່ານ ສີສຸພັນ ມະນີວັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ວ່າ:
ພາຍຫລັງລັດຖະບານແຈ້ງການເປີດປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ສັງເກດເຫັນວ່າ ຈຳນວນປະຊາຊົນທີ່ມາຂໍເຮັດໜັງສື ຜ່ານແດນມີຈຳນວນສູງຂຶ້ນ ແລະ ບວກກັບຫລາຍປະເທດກໍໄດ້ຫລຸດຜ່ອນມາດຕະການຕ່າງໆໃນການເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ຫລາຍປະເທດກໍເລີ່ມເປີດປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນປະຊາຊົຫລັ່ງໄຫລມາຂໍໜັງສືຜ່ານແດນມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ ແລະ ມີລັກສະນະຮີບດ່ວນ ໂດຍໄດ້ວາງມາດຕະການສະເພາະໜ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການແກ້ໃນສະເພາະໜ້າ ຄື:
– ເພີ່ມຈຳນວນການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງຂອງແຕ່ລະວັນຫລາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ເຊັ່ນຈາກສະພາບປົກກະຕິທີ່ມີຄວາມສາມາດຮັບພິຈາລະນາໄດ້ປະມານສູງສຸດ 300 ຄົນ ມາເປັນ 500 ກ່ວາຄົນ ຫລື ຫລາຍກ່ວານັ້ນ.
– ຈັດຕັ້ງພະນັກງານມາຈັດຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ກວດກາເອກະສານໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນກົມກົງສຸນ ກ່ອນໂມງລັດຖະການ ແລະ ດຳເນີນການສຳພາດໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ເຖິງວ່າຈະກາຍໂມງເລີກວຽກລັດຖະການແລ້ວກໍຕາມ
– ມີແຜນສົ່ງພະນັກງານສຳພາດເພີ່ມຕື່ມໄປປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະສູນຮັບຄຳຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ຕ່າງແຂວງ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຮັບຄຳຮ້ອງໃນແຕ່ລະວັນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ
– ເພີ່ມທະວີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ຫລົງເຊື່ອບັນດາກຸ່ມນາຍໜ້າທີ່ອ້າງວ່າສາມາດຊ່ວຍແລ່ນເອກະສານໃຫ້ໄດ້.

ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາໃນໄລຍະຍາວນັ້ນ
– ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບລະບົບແຈກບັດຄິວນັດສຳພາດໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ
– ສຳເລັດການຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນການລົງທາບທາມຄຳເຫັນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ແຂວງພາກກາງແລ້ວ.
– ພາຍໃນອາທິດນີ້ກໍຈະໄດ້ລົງທາບທາມຄຳເຫັນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ເພື່ອກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານໜັງ ສືຜ່ານແດນຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນລະບົບ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວໃນການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດ, ພັກເຊົາ ຫລື ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ສີສຸພັນ ມະນີວັນ ຕາງໜ້າໃຫ້ກົມກົງສຸນ ຂໍສະແດງຄວາມຂໍໂທດ ແລະ ຂໍອະໄພມາຍັງປະຊາຊົນທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືມາຍັງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ ແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ປັດຈຸບັນນອກຈາກຢູ່ກົມກົງສຸນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຍັງມີສູນຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍໜັງສື ຜ່ານແດນຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ໃນໄລຍະນີ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຂວງເຫລົ່ານີ້ ຫລື ຢູ່ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ ສາມາດໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ບັນດາສູນຮັບຄຳຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ ທັງຫລຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຂໍໃຫ້ມີສະຕິຢ່າຫລົງເຊື່ອບັນດານາຍໜ້າ ທີ່ອ້າງຕົນວ່າຈະສາມາດພາໄປເຮັດ ຫລື ຊ່ວຍແລ່ນເອກະສານ ພ້ອມທັງເລັ່ງລັດຂັ້ນຕອນການອອກໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ຕົນໄດ້ໄວ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະພິຈາລະນາອຳນວຍຄວາມສະດວກອອກດ່ວນໃຫ້ສະເພາະກໍລະນີສຸກເສີນ ເຊັ່ນ: ຄົນເຈັບ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງດ່ວນໄປຮັກສາປິ່ນປົວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍເທົ່ານັ້ນ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ຂ່າວເດັ່ນທີ່ຢາກໃຫ້ອ່ານ

ລັດວິສາຫະກິດທີ່ລັດຖືຮຸ້ນ 100% ສ່ວນໃຫຍ່ມີແຕ່ສ້າງພາລະໃຫ້ລັດຖະບານ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເ…