Home ນານາສາລະ ສຸຂະພາບແລະຄວາມງາມ 9 ພະຍາດ ທີ່ມາພ້ອມແລະຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ພ້ອມວິທີປ້ອງກັນ

9 ພະຍາດ ທີ່ມາພ້ອມແລະຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ພ້ອມວິທີປ້ອງກັນ

3 second read
0
0
88
ບໍ່ພາດທຸກຂ່າວສານ ອ່ານຂ່າວກ່ອນໝູ່ ດ້ວຍການເພີ່ມເພື່ອນທາງລາຍ, ກົດລີ້ງ=>https://lin.ee/cfIkhfj
ຫຼືເພີ່ມເພື່ອນດ້ວຍລາຍໄອດີ @laonews
***ອັບເດດຂ່າວໃໝ່ ທີ່ທາມລາຍTimeline***
ບໍ່ພາດທຸກຂ່າວສານ ເພີ່ມເພື່ອນ
----------------
Loading...
ນໍ້າຖ້ວມກໍທຸກພໍແຮງແລ້ວ… ພະຍາດທີ່ມາພ້ອມນໍ້າຖ້ວມແລະຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ພັດຊິມາຊໍ້າເຕີມອີກໃຫ້ເປັນທຸກທີສອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງຢາກນຳສະເໜີ 9 ພະຍາດທີ່ມາພ້ອມແລະຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ພ້ອມທັງວິທີປ້ອງກັນ ສູ່ທ່ານຜູ້ອ່ານ.
ເຊິ່ງເກີດຈາກການຍ່າງໃນນໍ້າຫຼືແຊ່ນໍ້າທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດຫຼືຄວາມອັບຊື້ນຈາກເຄື່ອງນຸ່ງແລະເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ບໍ່ສະອາດເປັນເວລາດົນ ໂດຍຈະມີອາການຕີນເປື່ອຍ ເປັນໜອງ ແລະເລິ່ມຄັນຕາມງ່າມຕີນ, ຜິວໜັງລອກເປັນຂຸຍ ຈາກນັ້ນຜິວໜັງຈະພຸພອງ ນິ້ວຕີນໜາແລະແຕກ ມີໂອກາດເກີດພະນາດແຊກຊ້ອນຄືຜິວອັກເສບ.
ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການເຊັດຕີນໃຫ້ແຫ້ງ, ຖ້າມີບາດແຜຄວນໃຊ້ນໍ້າເຫຼົ້້າ 90 ເຊັດແລ້ວທາດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອ.
ຕິດຕໍ່ໄດ້ທຸກເພດທຸກໄວ ແພ່ກະຈາຍໃນລົມຫາຍໃຈ, ຂີ້ກະເທີ່, ນໍ້າລາຍ ອາການຈະມີໄຂ້, ປວດຫົວ, ໄອຈາມ, ອ່ອນເພຍ.
ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການບໍ່ແຂ່ງຝົນຫຼືເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນຢູ່ສະເໝີ. ຖ້າມີອາການຄວນໃຊ້ຜ້າປິດປາກເວລາໄອຈາມ, ດື່ມນໍ້າອຸ່ນຫຼາຍໆ, ມີໄຂ້ສູງເກີນ 7 ວັນ ຄວນໄປໂຮງໝໍ.
ເຊັ່ນນໍ້າສົກກະປົກ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບ, ອາການໄຂ້ສູງ, ໄອຫຼາຍ, ຫອບ, ຫາຍໃຈໄວ, ຮິມສົບຈືດຊີດຫຼືກໍ່າ, ກະວົນກະວາຍ ຫຼືຊຶມໆ.
ຖ້າມີອາການໃຫ້ຟ້າວໄປໂຮງໝໍທັນທີ.
ຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍໃນເດັກນ້ອຍໆ ແຕ່ເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍຮຸນແຮງ ສ່ວນຫຼາຍເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ, ນໍ້າເປື້ອນເຂົ້າຕາ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວອາດຈະມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນໄດ້ ອາການຫຼັງໄດ້ຮັບເຊື້ອປະມານ 1-2 ວັນ ຈະມີອາການຄັນຄາຍ, ເຈັບຕາ, ນໍ້າຕາໄຫຼ, ເຫຼື້ອມຕາ, ມີຂີ້ຕາຫຼາຍ, ໜັງຕາໃຄ່, ເຍື່ອບຸຕາຂາຍອັກເສບມີສີແດງ ທັງນີ້ຖ້າປົວຖືກວິທີຈະຫາຍດີພາຍໃນ 1-2 ອາທິດ ແຕ່ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວອາດຈະເກີດອາການແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ ແກ້ວຕາດຳອັກເສບ.
ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການລ້າງຕາໃຫ້ສະອາດເມື່ອຖືກຝຸ່ນ ຫຼືນໍ້າເປື້ອນເຂົ້າຕາ, ໝັ່ນລ້າງມືເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄວນສີຕາ.
ສ່ວນຫຼາຍເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຈາກການຮັບປະທານອາຫານ ຫຼືດື່ມນໍ້າທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດ ເຊັ່ນ ອາຫານສຸກໆດິບໆ, ອາຫານທີ່ມີແມງວັນຕອມ, ອາຫານຄ້າງຄືນຫຼືອາຫານບູດ. ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍພະຍາດ ໄດ້ແກ່ພະຍາດຖອກທ້ອງ ອາການຖ່າຍໜັກແຫຼວຫຼືເປັນນໍ້າ, ອາດຈະມີມູກເລືອດແລະມີການຮາກນຳ, ອະຫິວາ ຈະຖ່າຍເປັນນໍ້າຄ້າຍນໍ້າໝ່າເຂົ້າເທື່ອລະຫຼາຍໆ ອາການຮຸນແຮງ.
ອາຫານເປັນພິດ ມັກມີອາການປວດທ້ອງຮ່ວມກັບການຖ່າຍໜັກແຫຼວເປັນນໍ້າ, ປວດຮາກ, ຮາກ, ມີອາການປວດຫົວແລະເມື່ອຍລ່ອຍນຳ. ພະຍາດທ້ອງບິດຈະຖ່າຍໜັກມີມູກຫຼືເລືອດປົນ, ມີໄຂ້, ປວດທ້ອງແລະມີປວດຖ່າຍນຳ, ພະຍາດໄຂ້ໄທຟອຍ ມີອາການສຳຄັນຄື ມີໄຂ້, ເບື່ອອາຫານ, ທ້ອງຜູກ, ເມື່ອຍລ່ອຍ ແລະປວດຫົວ.
ປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ, ເລືອກຮັບປະທານອາຫານ, ກຳຈັດສິ່ງປະຕິກູນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງແມງວັນ. ແຕ່ຖ້າຫາກເຈັບເປັນຕ້ອງດື່ມນໍ້າຫຼືອາຫານແຫຼວຫຼາຍໆ ລວມທັງດື່ມນໍ້າໂອລາລິດພ້ອມ.
ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ມີໜູເປັນໂຕແພ່ເຊື້ອທີ່ສຳຄັນ ເຊື້ອອອກມາກັບຍ່ຽວຂອງສັດແລ້ວປົນເປື້ອນໃນນໍ້າຖ້ວມຂັງ ໂດຍພະຍາດນີ້ຈະຕິດຕໍ່ທາງບາດແຜ, ຮອຍຂູດຂີດ ຫຼືເຂົ້າທາງຕາ, ດັງ, ປາກ ຫຼືຜິວໜັງທີ່ແຊ່ນໍ້າດົນໆ. ອາການ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອປະມານ 4-10 ວັນ ຈະມີໄຂ້ສູງທັນທີ ປວດກ້າມເນື້ອ, ປວດຫຼັງ ແລະປວດຫົວແຮງ. ບາງຄົນມີອາການຕາແດງ, ເຈັບຄໍ, ເບື່ອອາຫານ, ທຽວທ້ອງນຳພ້ອມ ຈຳເປັນຕ້ອງຟ້າວໄປໂຮງໝໍດ່ວນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະເຖິງຂັ້ນເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈອັກເສບ ແລະເສຍຊີວິດໄດ້.
ແນວໃດກໍຕາມ, ສາມາດປ້ອງກັັນໄດ້ໂດຍການໃສ່ເກີກບູ໊ດກັນນໍ້າ, ເຮັດຄວາມສະອາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ ບໍ່ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງອາໄສຂອງໜູ.
ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນະ ພົບໄດ້ທຸກໄວໃນທຸກພື້ນທີ່ ມີອາການໄຂ້ສູງໝົດມື້, ໜ້າແດງ, ເກີດເມັດແດງໆ ນ້ອຍໆ ຕາມຜິວໜັງ ຕໍ່ມາໄຂ້ຈະຫຼຸດລອງ ເຊິ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ເພາະອາດຈະເກີດອາການຮຸນແຮງ ຫຼືຊັອກໃນເວລາໄຂ້ຫຼຸດ, ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ ຖ່າຍເປັນສີດຳ, ໄອອອກເລືອດ, ເກີດພາວະຊັອກ ແລະເສຍຊີວິດໄດ້.
ການປິ່ນປົວຫ້າມໃຊ້ຢາແອສໄພຣິນເດັດຂາດ ແລະລະວັງຢ່າໃຫ້ຍຸງກັດ.
ເປັນພະຍາດໄຂ້ອອກຕຸ່ມທີ່ພົບໃນເດັກນ້ອຍ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ມັກພົບໃນລະດູຝົນ ຖ້າຫາກມີການແຊກຊ້ອນອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້. ສຳລັບການຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການໄອຈາມ, ເຊື້ອກະຈາຍຢູ່ໃນລະອອງຂີ້ກະເທີ່, ຂີ້ມູກ, ນໍ້າລາຍ ອາການຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອ 8-12 ວັນ ມີໄຂ້, ຕາແດງ, ພົບຈຸດຂາວໆ ນ້ອຍໆ ໃນໂຜ້ງແກ້ມ.
ປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການສັກວັກແຊງ ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດຄົນເຈັບ.
ຕິດຕໍ່ໂດຍຍຸງກົ້ນຊີ້ເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອພະຍາດ ມັກພົບໃນພື້ນທີ່ປ່າ ມີແຫຼ່ງນໍ້າຈືດທຳມະຊາດ ອາການຫຼັງຮັບເຊື້ອ 7-10 ວັນ ຈະເຈັບຫົວ ໂດຍທົ່ວໄປຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໜາວສັ່ນແລະໄຂ້ສູງຕະຫຼອດເວລາ ອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.
ປ້ອງກັນໂດຍຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ ຖ້າເປັນໄຂ້ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປໂຮງໝໍ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ

ຕາມການລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວ ແລະກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປັດຈຸບັນ ໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ ພວມລະບາດຢູ່…