Home ຂ່າວເດັ່ນ ພຽຽແຕ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບທີ່ຜູ້ອື່ນສູບ ຈະມີອັນຕະລາຍແນວໃດ?

ພຽຽແຕ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບທີ່ຜູ້ອື່ນສູບ ຈະມີອັນຕະລາຍແນວໃດ?

36 second read
0
0
27

ຖ້າບໍ່ສູບຢາ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບທີ່ຜູ້ອື່ນສູບຈະມີອັນຕະລາຍຢ່າງໃດ?

ຖ້າບໍ່ສູບຢາ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບທີ່ຜູ້ອື່ນສູບຈະມີອັນຕະລາຍຢ່າງໃດ?
ຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາເມື່ອເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ໆມີຄວັນຢາສູບ 67% ຈະເກີດອາ ການແສບເຄືອງຕາ 29% ມີອາການແສບດັງ 32% ເຈັບຫົວ ແລະ 25% ມີອາການໄອ; ອາການທີ່ສະແດງອອກດັ່ງກ່າວມີສູງຂຶ້ນໃນຜູ້ທີ່ແພ້ຄວັນຢາສູບ. ກິ່ນແລະສານພິດຈາກຄວັນຢາສູບທີ່ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງອາຍລະເຫີຍ ເຊິ່ງບໍ່ອາດກຳຈັດໄດ້ໂດຍການຟອກອາກາດ,ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລະບາຍອາກາດເຂົ້າອອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ 4-5 ເທົ່າ ຂອງການລະ ບາຍອາກາດໃນຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີການສູບຢາ
* ສ່ວນຄວາມຮູ້ສຶກລຳຄານຕໍ່ຄວັນຢາສູບທີ່ເກີດຂຶ້ນຜູ້ທີ່ສູບຢາ 44% ຈະຕອບວ່າ ລຳຄານໃນຂະນະທີ່ 82% ຂອງຜູ້ບໍ່ສູບຢາຮູ້ສຶກ ລໍາຄານຂະນະທີ່ຜູ້ສູບຢາ 25% ເກີດອາການແສບເຄືອງຕາຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາຫຼາຍກວ່າ 50% ມີອາການເຄືອງຕາເມື່ອໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບໃນຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕຫຼາຍພະຍາດ ການໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບມືສອງເຮັດໃຫ້ອາການຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດພູມແພ້ ພະຍາດຫືດ ອັກເສບຜົ້ງດັງ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປອດຊຳເຮື້ອ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ການໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບມືສອງໃນໄລຍະຍາວ ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງປອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບໄດ້, ໃນປີ 2013 ສະຖາບັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຄວັນຢາສູບພາຍໃນອາຄານທີ່ຜູ້ສູບຢາພົ່ນອອກມາ ແລະ ທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄຫມ້ລະຫວ່າງການສູບ ຈັດເປັນ ສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ກຸ່ມເອ ຫຼື ຊະນິດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງມະນຸດປະຈຸບັນ ຄວັນຢາສູບຖືກຈັດໃຫ້ເປັນມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນອາຄານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກປະກອບດ້ວຍສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າຈາກແຫຼ່ງມົນລະພິດອື່ນໆພາຍໃນອາຄານ.ຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາເມື່ອເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ໆມີຄວັນຢາສູບ 67% ຈະເກີດອາ ການແສບເຄືອງຕາ 29% ມີອາການແສບດັງ 32% ເຈັບຫົວ ແລະ 25% ມີອາການໄອ; ອາການທີ່ສະແດງອອກດັ່ງກ່າວມີສູງຂຶ້ນໃນຜູ້ທີ່ແພ້ຄວັນຢາສູບ. ກິ່ນແລະສານພິດຈາກຄວັນຢາສູບທີ່ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງອາຍລະເຫີຍ ເຊິ່ງບໍ່ອາດກຳຈັດໄດ້ໂດຍການຟອກອາກາດ,ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລະບາຍອາກາດເຂົ້າອອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ 4-5 ເທົ່າ ຂອງການລະ ບາຍອາກາດໃນຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີການສູບຢາ
* ສ່ວນຄວາມຮູ້ສຶກລຳຄານຕໍ່ຄວັນຢາສູບທີ່ເກີດຂຶ້ນຜູ້ທີ່ສູບຢາ 44% ຈະຕອບວ່າ ລຳຄານໃນຂະນະທີ່ 82% ຂອງຜູ້ບໍ່ສູບຢາຮູ້ສຶກ ລໍາຄານຂະນະທີ່ຜູ້ສູບຢາ 25% ເກີດອາການແສບເຄືອງຕາຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາຫຼາຍກວ່າ 50% ມີອາການເຄືອງຕາເມື່ອໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບໃນຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕຫຼາຍພະຍາດ ການໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບມືສອງເຮັດໃຫ້ອາການຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດພູມແພ້ ພະຍາດຫືດ ອັກເສບຜົ້ງດັງ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປອດຊຳເຮື້ອ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ການໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບມືສອງໃນໄລຍະຍາວ ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງປອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບໄດ້, ໃນປີ 2013 ສະຖາບັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຄວັນຢາສູບພາຍໃນອາຄານທີ່ຜູ້ສູບຢາພົ່ນອອກມາ ແລະ ທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄຫມ້ລະຫວ່າງການສູບ ຈັດເປັນ ສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ກຸ່ມເອ ຫຼື ຊະນິດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງມະນຸດປະຈຸບັນ ຄວັນຢາສູບຖືກຈັດໃຫ້ເປັນມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນອາຄານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກປະກອບດ້ວຍສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າຈາກແຫຼ່ງມົນລະພິດອື່ນໆພາຍໃນອາຄານ.

Facebook Comments

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

ອາເຊມາ ຊີ້ແຈງການມອບຂັນເປຕັງ

ເຫດການທີ່ປະທານສະຫະພັນເປຕັງນານາຊາດ ມອບລາງວັນໃຫ້ນັກກິລາລາວ ແລ້ວວາງຂັນລາງວັນລົງພື້ນ ສ້າງຄວາມບ…