ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວພາຍໃນ ການອຸດໜູນສິນຄ້າພາຍໃນ ສຳຄັນຕໍ່ທຸກຄົນ! ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ?

ການອຸດໜູນສິນຄ້າພາຍໃນ ສຳຄັນຕໍ່ທຸກຄົນ! ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ?

2 ຄົນ ກຳລັງອ່ານຢູ່
0
0
67
Loading...

ໂດຍ: ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ
ຂພຈ ຂຽນບົດຄວາມນີ້ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເວົ້າເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນມາອຸດໜູນຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ພຽງຢາກຊີ້ໃຫ້ບາງທ່ານທີ່ຍັງເບິ່ງກົນໄກດ້ານເສດຖະກິດ (ເສດຖະສາດ) ຍັງບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈນຳກັນ ວ່າການອຸດໜູນສິນຄ້າພາຍໃນ ສຳຄັນຕໍ່ໂຕເຮົາເອງແນວໃດ? ຖ້າບໍ່ອຸດໜູນ ຈະເປັນຫຍັງບໍ່?

ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ປະເດັນ ຢາກຖາມທ່ານຜູ້ອ່ານວ່າ ໃນໄລຍະ 1ປີຜ່ານມານີ້ ທ່ານເຫັນອັດຕາເງິນກີບ ທຽບກັບເງິນຕາ ເຊັ່ນ: ບາດ, ດອລລ່າ ເໜັງຕີງຫຼາຍບໍ່? ເຫັນບໍ່ວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນຈາກ 250ກີບ/1ບາດ ມາເປັນ 340ກີບ/1ບາດ ຈາກ 8,500ກີບ/1$ ມາເປັນ 9,100ກີບ/1$ ??? ແລ້ວສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດປັບສູງຂຶ້ນບໍ່? ເຄີຍໄດ້ຍິນແມ່ຄ້າຈົ່ມບໍ ວ່າປັບລາຄາຂຶ້ນຍ້ອນເງິນບາດຂຶ້ນ ເງິນໂດລາຂຶ້ນ??? ແລະ ແລ້ວເງິນເດືອນທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນໄວບໍ? ໝາຍຄວາມວ່າ ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານເທົ່າເດີມ ແຕ່ຊື້ສິນຄ້າໄດ້ໜ້ອຍລົງ…ທາງເສດຖະສາດເອີ້ນວ່າ ເງິນເຟີ້ ນັ້ນເອງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນພາບ ຂອງການໄຫຼວຽນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງເງິນຕາໄຫຼເຂົ້າ ກັບເງິນຕາໄຫຼອອກ ຈາກທາງໃດແດ່?

#ເງິນຕາໄຫຼເຂົ້າ ຜ່ານຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານີ້:
– ສິນຄ້າຂາອອກ: ຂາຍສິນຄ້າອອກ ແມ່ນມີຜົນດີເພາະນຳເອົາເງິນຕາເຂົ້າສູ່ປະເທດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີເງິນຕາຫຼາຍ.
– ທ່ອງທ່ຽວຂາເຂົ້າ: ໝາຍເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງມາທ່ຽວປະເທດເຮົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານັ້ນເຂົາເຈົ້ານຳເອົາເງິນຕາເຂົ້າມາຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນ: ຄ່າວີຊ່າ, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການນຳທ່ຽວ, ຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າອາຫານ, ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາໃນລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ.
– ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ: ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດແມ່ນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ນຳເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນປະເທດ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນເງິນຈຳນວນຫຼາຍ ເພາະການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຈະຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ.
– ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມຂອງສາກົນ: ກໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄຫຼເຂົ້າໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ.

#ເງິນຕາໄຫຼອອກ ຜ່ານຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານີ້:
– ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ແນ່ນອນ ການຊື້ສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຊຳລະເປັນເງິນກີບ ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາເງິນກີບໄປຊື້ເອົາເງິນຕາເພື່ອມາຊຳລະສະສາງ ເມື່ອມີການຊື້ເງິນຕາກໍ່ຍ່ອມມີເລື່ອງເສຍຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນທຳມະດາ.
– ທ່ອງທ່ຽວຂາອອກ: ໝາຍເຖິງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົນລາວອອກໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ນັ້ນເປັນການເອົາເງິນຢູ່ໃນປະເທດອອກໄປຈ່າຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ເງິນໄຫຼອອກ. ນອກນີ້ຍັງມີອີກຊ່ອງທາງອື່ນໆອີກ.

ການຍົກມາສົມທຽບໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກຂອງເງິນຕາ ທ່ານອາດຈະພໍຕອບໄດ້ວ່າການໄຫຼເຂົ້າ ກັບ ໄຫຼອອກ ແມ່ນໂຕໃດຫຼາຍກວ່າກັນ? ແນ່ນອນວ່າເຮົາສູນເສຍເງິນຕາອອກຈາກປະເທດໄປມີຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຂອງເຮົາອ່ອນຄ່າລົງ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ທ່ານຜູ້ອ່ານສຳຜັດໄດ້ກໍ່ຄື ການຈຳກັດການຖອນເງິນຕາອອກຈາກບັນຊີເງິນຝາກ ແມ່ນມີການຄວບຄຸມເຂັ້ມງວດ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນເງິນຂອງທ່ານເອງກໍ່ຕາມ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນເພິ່ນຄວບຄຸມໃຫ້ເງິນໄຫຼອອກໜ້ອຍ ເພື່ອຢາກຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງິນກີບໃຫ້ດີ.

ຂຽນມາຮອດນີ້ແລ້ວ ທ່ານໃດທີ່ຄິດວ່າການນິຍົມຊື້ສິນຄ້າຕ່າງປະເທດນັ້ນກໍ່ເປັນສິດຂອງທ່ານ ສາມາດເລືອກໄດ້ ຂໍພຽງແຕ່ບໍ່ຈົ່ມວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນຫຍັງຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຢ່າຈົ່ມວ່າສິນຄ້າອັນໃດກໍ່ແພງ… ເພາະຖ້າເງິນເຟີ້ ແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງທຸກຄົນ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

Fb: Bounthieng​ Lattanavong

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ຂ່າວເດັ່ນທີ່ຢາກໃຫ້ອ່ານ

ອຸບັດເຫດ​ເສຍຊີວິດ​ ​30​ ຄົນ​ໄລຍະປີໃໝ່

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຈອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 3 ວັນ ຂອງການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 256…